Bảng menu đại sảnh (80)
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

4,520,000 vnđ
P-2-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,990,000 vnđ
P-5-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,450,000 vnđ
P-7-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

5,060,000 vnđ
P-9-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

6,040,000 vnđ
P-9A-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

5,510,000 vnđ
P-10-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

7,720,000 vnđ
P-11-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

3,570,000 vnđ
P-12-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,185,000 vnđ
P-14-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,670,000 vnđ
P-15-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

3,190,000 vnđ
P-15A-01
/
Còn sẵn hàng
Biển đón khách

Biển đón khách

950,000 vnđ
P-16A-02
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

2,650,000 vnđ
P-17-02
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

1,325,000 vnđ
P-17D-02
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

2,415,000 vnđ
P-17E-02
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

1,750,000 vnđ
P-17G-17
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

1,650,000 vnđ
P-17K-17
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

1,800,000 vnđ
P-17H-02
/
Còn sẵn hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

1,380,000 vnđ
P-17X-02
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

3,050,000 vnđ
P-18-01
/
Còn sẵn hàng
Biển lễ tân

Biển lễ tân

1,550,000 vnđ
P-19-01
/
Còn sẵn hàng
Biển lễ tân

Biển lễ tân

1,800,000 vnđ
P-19A-01
/
Còn sẵn hàng
Biển lễ tân

Biển lễ tân

69,000,000 vnđ
P-19E-17
/
Còn sẵn hàng
Biển lễ tân

Biển lễ tân

8,050,000 vnđ
P-19G-17
/
Còn sẵn hàng
Biển lễ tân

Biển lễ tân

8,050,000 vnđ
P-19H-17
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,760,000 vnđ
P-20A-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,760,000 vnđ
P-20B-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,250,000 vnđ
P-21-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

4,900,000 vnđ
P-22-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

4,095,000 vnđ
P-23-01
/
Còn sẵn hàng
Biển để menu

Biển để menu

4,410,000 vnđ
P-24A-12
/
Còn sẵn hàng
Biển giá phòng

Biển giá phòng

6,200,000 vnđ
P-25-01
/
Còn sẵn hàng
Biển số bàn

Biển số bàn

220,000 vnđ
P-28-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

6,300,000 vnđ
P-29-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

5,180,000 vnđ
P-30-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

4,550,000 vnđ
P-31-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

4,620,000 vnđ
P-32-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

3,730,000 vnđ
P-33-01
/
Còn sẵn hàng
Biển giá phòng

Biển giá phòng

6,700,000 vnđ
P-40-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

6,000,000 vnđ
P-46-00
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

8,500,000 vnđ
P-47-00
/
Còn sẵn hàng
Biển số bàn

Biển số bàn

460,000 vnđ
P-48-01
/
Còn sẵn hàng
Biển số bàn

Biển số bàn

460,000 vnđ
P-49A-01
/
Còn sẵn hàng
Biển số bàn

Biển số bàn

460,000 vnđ
P-49B-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

2,300,000 vnđ
P-57-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

4,200,000 vnđ
P-58-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

5,290,000 vnđ
P-59-01
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

6,200,000 vnđ
P-61-00
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

6,040,000 vnđ
P-66-12
/
Còn sẵn hàng
Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn

7,250,000 vnđ
P-67-01
/
Còn sẵn hàng
© Copyright 2018 by Phúc Hòa