Dụng cụ buffet (125)
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

1,260,000 vnđ
123871
/
Còn sẵn hàng
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

1,505,000 vnđ
123872
/
Còn sẵn hàng
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

1,785,000 vnđ
123873
/
Còn sẵn hàng
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

2,235,000 vnđ
123874
/
Còn sẵn hàng
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

2,525,000 vnđ
123875
/
Còn sẵn hàng
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

3,080,000 vnđ
123876
/
Còn sẵn hàng
Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

Bát Salad 2 Tầng Inox Miệng Bằng

3,585,000 vnđ
123877
/
Còn sẵn hàng
Bát salad lượn sóng inox

Bát salad lượn sóng inox

845,000 vnđ
123071
/
Còn sẵn hàng
Bát salad lượn sóng inox

Bát salad lượn sóng inox

1,225,000 vnđ
123072
/
Còn sẵn hàng
Bát salad lượn sóng inox

Bát salad lượn sóng inox

1,905,000 vnđ
123073
/
Còn sẵn hàng
Bát salad lượn sóng inox

Bát salad lượn sóng inox

2,455,000 vnđ
123074
/
Còn sẵn hàng
Bát salad lượn sóng inox

Bát salad lượn sóng inox

3,395,000 vnđ
123075
/
Còn sẵn hàng
Khay hoa quả inox rỏ nước

Khay hoa quả inox rỏ nước

1,400,000 vnđ
122980
/
Còn sẵn hàng
Khay hoa quả inox rỏ nước

Khay hoa quả inox rỏ nước

1,915,000 vnđ
122981
/
Còn sẵn hàng
Khay hoa quả inox rỏ nước

Khay hoa quả inox rỏ nước

2,905,000 vnđ
122982
/
Còn sẵn hàng
Khay hoa quả mạ vàng rỏ nước

Khay hoa quả mạ vàng rỏ nước

1,085,000 vnđ
123266
/
Còn sẵn hàng
Khay hoa quả mạ vàng rỏ nước

Khay hoa quả mạ vàng rỏ nước

1,475,000 vnđ
123267
/
Còn sẵn hàng
Khay hoa quả mạ vàng rỏ nước

Khay hoa quả mạ vàng rỏ nước

2,100,000 vnđ
123268
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

115,000 vnđ
123810
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

145,000 vnđ
123811
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

185,000 vnđ
123812
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

265,000 vnđ
123813
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

395,000 vnđ
123814
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

515,000 vnđ
123815
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

665,000 vnđ
123816
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

845,000 vnđ
123817
/
Còn sẵn hàng
Bát salad dày

Bát salad dày

1,045,000 vnđ
123818
/
Còn sẵn hàng
Bếp nướng bánh mỳ dây chuyền

Bếp nướng bánh mỳ dây chuyền

16,650,000 vnđ
BJY - TT300
/
Còn sẵn hàng
Bếp nướng bánh mỳ 4 khe

Bếp nướng bánh mỳ 4 khe

3,120,000 vnđ
BJY - T4
/
Còn sẵn hàng
Bếp nướng bánh mỳ 6 khe

Bếp nướng bánh mỳ 6 khe

3,640,000 vnđ
BJY - T6
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng

Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng

3,315,000 vnđ
126051
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup tròn nắp lật chân thẳng

Nồi soup tròn nắp lật chân thẳng

3,850,000 vnđ
126052
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm chữ nhật nắp lật chân thẳng

Nồi hâm chữ nhật nắp lật chân thẳng

4,275,000 vnđ
126053
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup chữ nhật nắp lật chân thẳng

Nồi soup chữ nhật nắp lật chân thẳng

5,355,000 vnđ
126054
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm tròn nắp lật mạ vàng

Nồi hâm tròn nắp lật mạ vàng

3,535,000 vnđ
121215
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup tròn nắp lật mạ vàng

Nồi soup tròn nắp lật mạ vàng

4,065,000 vnđ
121216
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm chữ nhật nắp lật mạ vàng

Nồi hâm chữ nhật nắp lật mạ vàng

4,495,000 vnđ
121217
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup chữ nhật nắp lật mạ vàng

Nồi soup chữ nhật nắp lật mạ vàng

5,565,000 vnđ
121218
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup tròn chân đúc

Nồi soup tròn chân đúc

7,585,000 vnđ
121039
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm tròn chân đúc mạ vàng

Nồi hâm tròn chân đúc mạ vàng

6,515,000 vnđ
121038
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm tròn chân đúc

Nồi hâm tròn chân đúc

6,315,000 vnđ
121037
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup chữ nhật chân đúc mạ vàng

Nồi soup chữ nhật chân đúc mạ vàng

9,525,000 vnđ
121036
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm chữ nhật chân đúc

Nồi hâm chữ nhật chân đúc

7,395,000 vnđ
121033
/
Còn sẵn hàng
Nồi hâm chữ nhật chân đúc mạ vàng

Nồi hâm chữ nhật chân đúc mạ vàng

7,585,000 vnđ
121034
/
Còn sẵn hàng
Nồi soup chữ nhật chân đúc

Nồi soup chữ nhật chân đúc

9,335,000 vnđ
121035
/
Còn sẵn hàng
Đèn LED

Đèn LED

Liên hệ
/
Nhập khi đặt
Đèn Để Đứng Trên Sàn Nhà

Đèn Để Đứng Trên Sàn Nhà

Liên hệ
/
Nhập khi đặt
Đèn Thả

Đèn Thả

Liên hệ
ZL-020
/
Nhập khi đặt
Đèn Thả

Đèn Thả

Liên hệ
ZL-019
/
Nhập khi đặt
Đèn Thả

Đèn Thả

Liên hệ
ZL-018
/
Nhập khi đặt
© Copyright 2018 by Phúc Hòa