Minibar buồng phòng (30)
Tủ mát không ồn cánh gương 12L

Tủ mát không ồn cánh gương 12L

3,950,000 vnđ
BCH-12B-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh kính 85L

Tủ lạnh không ồn cánh kính 85L

4,200,000 vnđ
BC-85-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 85L

Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 85L

4,050,000 vnđ
BC-85-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 65L

Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 65L

4,050,000 vnđ
BC-65-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh kính 50L

Tủ lạnh không ồn cánh kính 50L

3,900,000 vnđ
BC-50-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 50L

Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 50L

3,700,000 vnđ
BC-50-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh kính 35L

Tủ lạnh không ồn cánh kính 35L

3,800,000 vnđ
BC-35-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 35L

Tủ lạnh không ồn cánh nhựa 35L

3,650,000 vnđ
BC-35-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 70L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 70L

3,600,000 vnđ
BCH-70-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 65L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 65L

4,050,000 vnđ
BCH-65-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 48L

Tủ mát không ồn cánh kính 48L

3,300,000 vnđ
BCH-48-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 48L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 48L

3,150,000 vnđ
BCH-48-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh gương 50L

Tủ mát không ồn cánh gương 50L

4,000,000 vnđ
BCH-50BG-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 50L

Tủ mát không ồn cánh kính 50L

3,900,000 vnđ
BCH-50BG-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 50L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 50L

3,800,000 vnđ
BCH-50BG-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh gương 40L

Tủ mát không ồn cánh gương 40L

3,800,000 vnđ
BCH-40BG-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 40L

Tủ mát không ồn cánh kính 40L

3,750,000 vnđ
BCH-40BG-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 40L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 40L

3,700,000 vnđ
BCH-40BG-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh gương 40L

Tủ mát không ồn cánh gương 40L

3,450,000 vnđ
BCH-40B-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 40L

Tủ mát không ồn cánh kính 40L

3,400,000 vnđ
BCH-40B-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 40L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 40L

3,250,000 vnđ
BCH-40B-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh gương 36L

Tủ mát không ồn cánh gương 36L

3,400,000 vnđ
BCH-36B-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 36L

Tủ mát không ồn cánh kính 36L

3,350,000 vnđ
BCH-36B-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 36L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 36L

3,200,000 vnđ
BCH-36B-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh gương 28L

Tủ mát không ồn cánh gương 28L

3,300,000 vnđ
BCH-28B-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 28L

Tủ mát không ồn cánh kính 28L

3,250,000 vnđ
BCH-28B-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 28L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 28L

3,100,000 vnđ
BCH-28B-F
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh gương 20L

Tủ mát không ồn cánh gương 20L

3,300,000 vnđ
BCH-20B-M
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh kính 20L

Tủ mát không ồn cánh kính 20L

3,250,000 vnđ
BCH-20B-G
/
Còn sẵn hàng
Tủ mát không ồn cánh nhựa 20L

Tủ mát không ồn cánh nhựa 20L

2,950,000 vnđ
BCH-20B-F
/
Còn sẵn hàng
© Copyright 2018 by Phúc Hòa