• Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng
  • Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng
  • Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng
Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng
EAST

Nồi hâm tròn nắp lật chân thẳng

126051
/
Có sẵn hàng
3,315,000 vnđ
Chat về sản phẩm này
475×520×465 6L 721L (Nắp kính)
© Copyright 2018 by Phúc Hòa