Xe đẩy phục vụ Buffet và xe khác (70)
Xe phục vụ ba tầng nhựa

Xe phục vụ ba tầng nhựa

2,450,000 vnđ
SCC-03
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ ba tầng nhựa

Xe phục vụ ba tầng nhựa

4,390,000 vnđ
SCC-01
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ ba tầng nhựa màu đen

Xe phục vụ ba tầng nhựa màu đen

4,990,000 vnđ
SCC-02
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

17,230,000 vnđ
C-15A
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

18,450,000 vnđ
C-15
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

11,780,000 vnđ
C-16
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

7,600,000 vnđ
C-17
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ bếp ga đôi

Xe phục vụ bếp ga đôi

13,600,000 vnđ
C-18
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ bếp ga đôi

Xe phục vụ bếp ga đôi

13,600,000 vnđ
C-18A
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ bếp ga đơn

Xe phục vụ bếp ga đơn

12,980,000 vnđ
C-19
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ bếp ga đơn

Xe phục vụ bếp ga đơn

12,980,000 vnđ
C-19A
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ bếp hồng ngoại đơn

Xe phục vụ bếp hồng ngoại đơn

15,160,000 vnđ
C-19B
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ ba tầng

Xe phục vụ ba tầng

5,990,000 vnđ
C-20
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ ba tầng

Xe phục vụ ba tầng

5,990,000 vnđ
C-20A
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

5,430,000 vnđ
C-23
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

4,715,000 vnđ
C-23A
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

10,600,000 vnđ
C-23B
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

4,140,000 vnđ
C-23C
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

8,200,000 vnđ
C-23D
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

10,190,000 vnđ
C-23E
/
Còn sẵn hàng
Xe chở bánh ngọt

Xe chở bánh ngọt

15,100,000 vnđ
C-27
/
Còn sẵn hàng
Xe buffet di động

Xe buffet di động

31,000,000 vnđ
C-28
/
Còn sẵn hàng
Xe buffet di động

Xe buffet di động

31,600,000 vnđ
C-29
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

11,080,000 vnđ
C-30A
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

21,800,000 vnđ
C-31A
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

6,990,000 vnđ
C-32
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

5,800,000 vnđ
C-34
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

20,800,000 vnđ
C-35
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

19,800,000 vnđ
C-35A
/
Còn sẵn hàng
Xe đưa đồ ăn

Xe đưa đồ ăn

6,190,000 vnđ
C-49
/
Còn sẵn hàng
Thùng bảo ôn

Thùng bảo ôn

3,250,000 vnđ
C-49A
/
Còn sẵn hàng
Thùng bảo ôn điện

Thùng bảo ôn điện

6,300,000 vnđ
C-49B-1
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

28,700,000 vnđ
C-52
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

16,430,000 vnđ
C-53
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đơn

Xe đẩy bếp ga đơn

16,140,000 vnđ
C-56
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đơn

Xe đẩy bếp ga đơn

17,350,000 vnđ
C-56A
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp hồng ngoại đơn

Xe đẩy bếp hồng ngoại đơn

18,560,000 vnđ
C-56B
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

17,000,000 vnđ
C-57
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

18,150,000 vnđ
C-57A
/
Còn sẵn hàng
Xe đun cà phê

Xe đun cà phê

11,540,000 vnđ
C-60
/
Còn sẵn hàng
Xe nướng thịt bò cao cấp

Xe nướng thịt bò cao cấp

98,000,000 vnđ
C-61
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

24,150,000 vnđ
C-68
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

24,150,000 vnđ
C-68A
/
Còn sẵn hàng
Xe đẩy bếp ga đôi

Xe đẩy bếp ga đôi

26,500,000 vnđ
C-68B
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

8,890,000 vnđ
C-72A
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

4,025,000 vnđ
C-75
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

3,740,000 vnđ
C-75A
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

5,460,000 vnđ
C-76A
/
Còn sẵn hàng
Xe phục vụ lẩu

Xe phục vụ lẩu

4,260,000 vnđ
C-83
/
Còn sẵn hàng
Xe chở rượu

Xe chở rượu

3,450,000 vnđ
C-88
/
Còn sẵn hàng
© Copyright 2018 by Phúc Hòa