Xe phục vụ nhà hàng hội nghị (10)
Xe chở đồ inox

Xe chở đồ inox

3,500,000 vnđ
C-10A-02
/
Còn sẵn hàng
Xe chở đồ inox

Xe chở đồ inox

5,690,000 vnđ
C-10-02
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

5,430,000 vnđ
C-23-02
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

4,715,000 vnđ
C-23A-02
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

10,600,000 vnđ
C-23B-02
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

4,140,000 vnđ
C-23C-02
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

8,200,000 vnđ
C-23D-02
/
Còn sẵn hàng
Xe thu dọn bát đĩa

Xe thu dọn bát đĩa

10,190,000 vnđ
C-23E-02
/
Còn sẵn hàng
Xe chở mặt kính

Xe chở mặt kính

10,290,000 vnđ
C-24-00
/
Còn sẵn hàng
Xe chở ghế

Xe chở ghế

4,320,000 vnđ
C-73A-00
/
Còn sẵn hàng
© Copyright 2018 by Phúc Hòa