Sản phẩm của chúng tôi

Bình đựng rượu thủy tinh pha lê RCR – ADAGIO -1000ml

1.780.000

Bình đựng rượu thủy tinh pha lê RCR – ADAGIO

Thông số DT 1000ml; CC 266 mm

Thích hợp Đựng rượu

EAN CODE 8007815515127

Sẵn hàng