Sản phẩm của chúng tôi

Bình hoa thủy tinh pha lê RCR 25cm – FUSION

1.094.500

Bình hoa thủy tinh pha lê RCR – FUSION

Thông số CC 25 cm; ĐK 130 mm.

Thích hợp Cắm hoa

EAN CODE 8007815270132

Sẵn hàng