Sản phẩm của chúng tôi

Bộ 06 ly 300ml và 1 bình 750ml đựng rượu thủy tinh pha lê Whisky RCR – OPERA

(đánh giá) 0 đã bán

2.870.000

Bộ 06 ly/1 bình đựng rượu thủy tinh pha lê Whisky RCR – OPERA

Thông số ly DT 300 ml; CC 94 mm

Thông số bình DT 750 ml; CC 188 mm

Thích hợp Chứa rượu

EAN CODE 8007815732708

Sẵn hàng