Sản phẩm của chúng tôi

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR 310ml – TIMELESS

1.290.300

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – TIMELESS

Thông số DT 310 ml; CC 86 mm; ĐK 92 mm

Thích hợp Nước/nước ngọt/cocktail

EAN CODE 8007815257850

Sẵn hàng