Sản phẩm của chúng tôi

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR 380ml – FUSION HB

1.390.400

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – FUSION HB

Thông số DT 380 ml; CC 161 mm; ĐK 84 mm

Thích hợp Nước/nước ngọt/cocktail

EAN CODE 8007815255481

Sẵn hàng