Sản phẩm của chúng tôi

Cây cán bột bằng gỗ 751901

209.000

– Mã: 751901
– Kích thước: φ50×250
– Chất liệu: Gỗ
– Các kích thước khác:
+ 751901 φ50×250 209.000
+ 751902 φ55×250 264.000
+ 751903 φ60×300 330.000

Sẵn hàng