Sản phẩm của chúng tôi

Phới đánh trứng inox 703411

99.000

– Mã: 703411
– Kích thước: 10inch 25cm 1″ 12 sợi
– Chất liệu: Inox
– Các kích thước khác:
+ Phới đánh trứng inox 703411 10inch 25cm 99.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703412 12inch 30cm 110.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703413 14inch 35cm 121.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703414 16inch 40cm 143.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703415 18inch 45cm 143.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703416 20inch 50cm 154.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703417 22inch 55cm 176.000 1″ 12 sợi
+ Phới đánh trứng inox 703418 24inch 60cm 209.000 1″ 12 sợi

Sẵn hàng