Sản phẩm của chúng tôi

Tay Gạt Kính C-067

Liên hệ

– Kích thước: 35cm
– Đầu gạt làm bằng inox, có thanh cao su tránh chà xước mặt kính