Dụng cụ vệ sinh (144)
Túi nilon đặt thùng rác
(Loại 20L)

Túi nilon đặt thùng rác (Loại 20L)

265,000 vnđ
SJ-D03
/
Còn sẵn hàng
Túi nilon đặt thùng rác
(Loại 8L, 12L)

Túi nilon đặt thùng rác (Loại 8L, 12L)

155,000 vnđ
SJ-D02
/
Còn sẵn hàng
Túi nilon đặt thùng rác
(Loại 3L, 5L)

Túi nilon đặt thùng rác (Loại 3L, 5L)

120,000 vnđ
SJ-D01
/
Còn sẵn hàng
Lõi thùng rác nhựa vuông
(của thùng GPX-25)

Lõi thùng rác nhựa vuông (của thùng GPX-25)

175,000 vnđ
ST-25F
/
Còn sẵn hàng
Lõi thùng rác nhựa vuông
(của thùng GPX-24)

Lõi thùng rác nhựa vuông (của thùng GPX-24)

185,000 vnđ
ST-24F
/
Còn sẵn hàng
Lõi thùng rác nhựa tròn

Lõi thùng rác nhựa tròn

390,000 vnđ
ST-50Y
/
Còn sẵn hàng
Lõi thùng rác nhựa tròn

Lõi thùng rác nhựa tròn

350,000 vnđ
ST-33Y
/
Còn sẵn hàng
Lõi thùng rác nhựa tròn

Lõi thùng rác nhựa tròn

230,000 vnđ
ST-30Y
/
Còn sẵn hàng
Ba lét nhựa

Ba lét nhựa

1,890,000 vnđ
SDTB-01
/
Còn sẵn hàng
Cán cây lau ướt

Cán cây lau ướt

160,000 vnđ
SKTB-G
/
Còn sẵn hàng
Đầu lau ướt

Đầu lau ướt

150,000 vnđ
SKTB-T02
/
Còn sẵn hàng
Đầu lau ướt

Đầu lau ướt

150,000 vnđ
SKTB-T01
/
Còn sẵn hàng
Cây lau ướt

Cây lau ướt

310,000 vnđ
SKTB-02
/
Còn sẵn hàng
Cây lau ướt

Cây lau ướt

310,000 vnđ
SKTB-01
/
Còn sẵn hàng
Cán cây lau ướt

Cán cây lau ướt

160,000 vnđ
SJTB-G
/
Còn sẵn hàng
Đầu lau ướt

Đầu lau ướt

150,000 vnđ
SJTB-T02
/
Còn sẵn hàng
Đầu lau ướt

Đầu lau ướt

150,000 vnđ
SJTB-T01
/
Còn sẵn hàng
Cây lau ướt

Cây lau ướt

310,000 vnđ
SJTB-02
/
Còn sẵn hàng
Cây lau ướt

Cây lau ướt

310,000 vnđ
SJTB-01
/
Còn sẵn hàng
Cán cây lau kính

Cán cây lau kính

168,000 vnđ
STSQ-G45
/
Còn sẵn hàng
Cán cây lau kính

Cán cây lau kính

158,000 vnđ
STSQ-G35
/
Còn sẵn hàng
Cán cây lau kính

Cán cây lau kính

145,000 vnđ
STSQ-G25
/
Còn sẵn hàng
Đầu bông lau kính

Đầu bông lau kính

95,000 vnđ
STSQ-T45
/
Còn sẵn hàng
Đầu bông lau kính

Đầu bông lau kính

74,000 vnđ
STSQ-T35
/
Còn sẵn hàng
Đầu bông lau kính

Đầu bông lau kính

66,000 vnđ
STSQ-T25
/
Còn sẵn hàng
Cây bông lau kính

Cây bông lau kính

260,000 vnđ
STSQ-45
/
Còn sẵn hàng
Cây bông lau kính

Cây bông lau kính

230,000 vnđ
STSQ-35
/
Còn sẵn hàng
Cây bông lau kính

Cây bông lau kính

210,000 vnđ
STSQ-25
/
Còn sẵn hàng
Đầu cây lau khô

Đầu cây lau khô

160,000 vnđ
SCT-T90
/
Còn sẵn hàng
Đầu cây lau khô

Đầu cây lau khô

130,000 vnđ
SCT-T60
/
Còn sẵn hàng
Đợt nhựa

Đợt nhựa

840,000 vnđ
SFC-01-FGB
/
Còn sẵn hàng
Xô nhựa nhỏ

Xô nhựa nhỏ

230,000 vnđ
SGT-01
/
Còn sẵn hàng
Xô nhưa to

Xô nhưa to

370,000 vnđ
SGT-03
/
Còn sẵn hàng
Xô nhựa to

Xô nhựa to

340,000 vnđ
SGT-02
/
Còn sẵn hàng
Xô nhỏ

Xô nhỏ

120,000 vnđ
SQC-01-1
/
Còn sẵn hàng
Túi đựng đồ

Túi đựng đồ

500,000 vnđ
SQC-01-2
/
Còn sẵn hàng
Nắp thùng nhựa màu đỏ

Nắp thùng nhựa màu đỏ

155,000 vnđ
ST75-G
/
Còn sẵn hàng
Nắp thùng nhựa màu đỏ

Nắp thùng nhựa màu đỏ

245,000 vnđ
ST121-G
/
Còn sẵn hàng
Thùng nhựa đỏ

Thùng nhựa đỏ

520,000 vnđ
ST75-Y
/
Còn sẵn hàng
Thùng nhựa đỏ

Thùng nhựa đỏ

830,000 vnđ
ST121-Y
/
Còn sẵn hàng
Ngăn để đồ

Ngăn để đồ

160,000 vnđ
SZC-01-1
/
Còn sẵn hàng
Đầu vắt móp

Đầu vắt móp

700,000 vnđ
SZC-01-2
/
Còn sẵn hàng
Giá đỡ

Giá đỡ

100,000 vnđ
SZC-01-3
/
Còn sẵn hàng
Xô nước bẩn

Xô nước bẩn

350,000 vnđ
SZC-01-4
/
Còn sẵn hàng
Xô nước sạch

Xô nước sạch

980,000 vnđ
SZC-01-5
/
Còn sẵn hàng
Cây đẩy nước

Cây đẩy nước

520,000 vnđ
STSP-45
/
Còn sẵn hàng
Cây đẩy nước

Cây đẩy nước

590,000 vnđ
STSP-55
/
Còn sẵn hàng
Cây đẩy nước

Cây đẩy nước

750,000 vnđ
STSP-75
/
Còn sẵn hàng
Lưỡi đẩy nước cao su

Lưỡi đẩy nước cao su

350,000 vnđ
STSP-T45
/
Còn sẵn hàng
Lưỡi đẩy nước cao su

Lưỡi đẩy nước cao su

395,000 vnđ
STSP-T55
/
Còn sẵn hàng
© Copyright 2018 by Phúc Hòa