Sản phẩm của chúng tôi

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR 370ml – Brillante HB

1.490.500

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – BRILLANTE HB
Thông số DT 370 ml; CC 150 mm; ĐK 70 mm
Thích hợp Nước/cocktail/ rượu mạnh
EAN CODE 8007815267194

Sẵn hàng