Sản phẩm của chúng tôi

Cây nối dài C-047, C-49, C-54, C-55

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ

– Kích thước:
+ C-47: 2.4m (2 khớp nối)
+ C-49: 3.6m (2 khớp nối)
+ C-54: 4.5m (3 khớp nối)
+ C-55: 6 m (3 khớp nối)

Sẵn hàng