Sản phẩm của chúng tôi

Kẹp menu đứng

(đánh giá) 0 đã bán

170.000

– Mã: 196800
– Kích thước: φ80×100 | φ80×150 | φ80×200 φ80×250 | φ80×300
– Thương hiệu: EAST
– Chất liệu: Inox
– Cây được dùng kẹp tên món ăn, kẹp số bàn…

196800 | φ80*100 | 170K
196801 | φ80*150 | 180K
196802 | φ80*200 | 190K
196803 | φ80*250 | 195K
196804 | φ80*300 | 200K

Sẵn hàng