Sản phẩm của chúng tôi

Kẹp menu đứng

150.000

– Mã: 196800
– Kích thước: φ80×100 | φ80×150 | φ80×200 φ80×250 | φ80×300
– Thương hiệu: EAST
– Chất liệu: Inox
– Cây được dùng kẹp tên món ăn, kẹp số bàn…

Sẵn hàng