-49%
1.350.000
Model: K9 Pro Plus
-49%
1.500.000
Model: K9 Pro Dual

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT – CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ BẰNG GIỌNG NÓI

THỜI GIAN ƯU ĐÃI CHỈ CÒN