Sản phẩm của chúng tôi

Máy tạo thẻ RW-41

Liên hệ

Khi khóa cửa được lắp lên phòng và sẽ được định danh thông qua phần mềm khóa trên máy tính thì cần phải có máy tạo thẻ. Máy tạo thẻ RW-41 có chức năng chính của nó là để gán mã cho thẻ từ. Lúc đó thẻ từ mới có thể sử dụng để mở khóa.

Sẵn hàng