Sản phẩm của chúng tôi

Bình đựng rượu thủy tinh pha lê RCR – OPERA – 900ml

1.580.000

Bình đựng rượu thủy tinh pha lê RCR – OPERA

Thông số DT 900 ml; CC 260 mm

Thích hợp Đựng rượu

EAN CODE 8007815514908

Sẵn hàng