Sản phẩm của chúng tôi

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – MARILYN – 340ml

1.350.000

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – MARILYN
Thông số DT 340 ml; CC 94 mm; ĐK 82 mm
Thích hợp Nước/cocktail/ rượu mạnh
EAN CODE 8007815272778

Sẵn hàng