Sản phẩm của chúng tôi

Bình cắm hoa thủy tinh pha lê RCR 30cm – OPERA

1.590.600

Bình cắm hoa thủy tinh pha lê RCR – OPERA

Thông số CC:300 mm; ĐK 155 mm

Thích hợp Cắm hoa

EAN code 8007815256198

Sẵn hàng