Sản phẩm của chúng tôi

Bình hoa thủy tinh pha lê RCR 30cm – TIMELESS

1.490.500

Bình hoa thủy tinh pha lê RCR – TIMELESS

Thông số CC 300mm; ĐK 197 mm

Thích hợp Cắm hoa

EAN CODE 8007815257492

Sẵn hàng