Sản phẩm của chúng tôi

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – ETNA – 330ml

1.350.000

Bộ 06 ly thủy tinh pha lê RCR – BRILLANTE HB
Thông số DT 330 ml; CC 95 mm; ĐK 80 mm
Thích hợp Nước/cocktail/ rượu mạnh
EAN CODE 8007815274390

Sẵn hàng