HOMESUN

homesun

Homesun có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp làm mát, với tinh thần sáng tạo và đổi mới, Homesun đã cung cấp giải pháp làm mát bằng nhiệt điện & làm mát máy nén tại hơn 35 quốc gia trên toàn thế giới.

Liên hệ
FD-2042B / Hàng có sẵn
Liên hệ
FD-2042Y / Hàng có sẵn
1.550.000
FD-1935D / Hàng có sẵn
1.550.000
FD-1935L / Hàng có sẵn
1.850.000
FD-2042L / Hàng có sẵn
2.000.000
FD-2042D / Hàng có sẵn
2.050.000
FD-2042A / Hàng có sẵn
2.050.000
FD-2042F / Hàng có sẵn
2.200.000
FC-1541D / Hàng có sẵn
3.200.000
BCH-36B / Hàng có sẵn
3.250.000
BCH-40B / Hàng có sẵn
3.350.000
BCG-36B / Hàng có sẵn
3.400.000
BCG-40B / Hàng có sẵn
3.400.000
BCH-36B2 / Hàng có sẵn
3.450.000
BCH-40B2 / Hàng có sẵn
3.950.000
BCH-45 / Hàng có sẵn
7.500.000
BCW-23A / Hàng có sẵn
7.700.000
BCW-25 / Hàng có sẵn
8.050.000
BCW-35 / Hàng có sẵn
8.300.000
BCW-48 / Hàng có sẵn
8.500.000
BCW-50A / Hàng có sẵn
8.500.000
BCW-49 / Hàng có sẵn
8.830.000
JC-50 / Hàng có sẵn
8.900.000
BCW-70A / Hàng có sẵn
9.325.000
JC-93 / Hàng có sẵn
10.150.000
JC-98 / Hàng có sẵn
11.000.000
JC-128D / Hàng có sẵn
11.250.000
JC-128 / Hàng có sẵn