HOMESUN

homesun

Homesun có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp làm mát, với tinh thần sáng tạo và đổi mới, Homesun đã cung cấp giải pháp làm mát bằng nhiệt điện & làm mát máy nén tại hơn 35 quốc gia trên toàn thế giới.

Liên hệ
Model: BCG-28B
1.700.000
Model: FD-1935L
1.950.000
Model: FD-2042L
2.050.000
Model: FD-2042Y
2.250.000
Model: FD-2042A
2.250.000
Model: FD-2042F
2.500.000
Model: FC-1541D
4.750.000
Model: BCH-45B
10.200.000
Model: BCW-50A
10.700.000
Model: BCW-70A