Kẹp số thứ tự bàn

145.000
197035 / Hàng có sẵn
150.000
196800 / Hàng có sẵn
165.000
197031 / Hàng có sẵn