Bục phát biểu

-10%
6.790.000 6.110.000
T-55 / Hàng có sẵn
-10%
5.980.000 5.380.000
T-52A / Hàng có sẵn
-10%
6.200.000 5.580.000
T-52 / Hàng có sẵn
-10%
3.850.000 3.465.000
T-38A / Hàng có sẵn
-10%
3.850.000 3.465.000
T-38 / Hàng có sẵn
-10%
3.750.000 3.375.000
T-7 / Hàng có sẵn
-10%
5.635.000 5.070.000
T-52B / Hàng có sẵn