Sản phẩm của chúng tôi

Cài giấy hợp kim nhôm gắn tường 197711

187.000

– Mã: 197711
– Kích thước: 12inch L300mm
– Chất liệu: Hợp kim nhôm
– Các kích thước khác:
197711 Cài giấy hợp kim nhôm 12inch L300mm 187.000
197712 Cài giấy hợp kim nhôm 16inch L400mm 209.000
197713 Cài giấy hợp kim nhôm 18inch L450mm 209.000
197714 Cài giấy hợp kim nhôm 24inch L600mm 275.000
197715 Cài giấy hợp kim nhôm 36inch L900mm 429.000
197716 Cài giấy hợp kim nhôm 48inch L1200mm 583.000

Sẵn hàng